.

Kestävää puunhoitoa arboristin ammattitaidolla

Puut tarvitsevat oikeanlaista hoitoa kasvaakseen, säilyttääkseen puulle ominaisen ja kauniin muodon sekä edistääkseen ihmisten elinympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Puistojen, katualueiden ja pihojen puiden hoitoon erikoistunut arboristi hahmottaa puun yksilölliset hoitotarpeet ottaen huomioon puiden biologian kaikkia hoitotoimia suunniteltaessa. Arboristi, eli puunhoitaja auttaa puita säilymään kunnossa ja kauniina pitkään

 

Yrityksemme tarjoaa kaikkia arboristin toimenkuvaan kuuluvia työtehtäviä.

  • Hoitoleikkaukset
  • Latvustuennat
  • Kuntokartoitukset

 

Puiden hoitoleikkaukset

Pihojen, puistojen ja kadunvarsien puut on hyvä tutkia ja hoitoleikata säännöllisesti (2-5 vuoden välein.) Hoitoleikkaamalla puut ajoissa vältytään isoilta leikkauksilta kasvun myöhemmissä vaiheissa. Vanhempien hyvin huonokuntoisten puiden aiheuttamia turvallisuusriskejä voidaan hyvin usein vähentää hoitoleikkauksella puun kaatamisen sijaan. Puulle ominainen muoto pyritään aina säilyttämään hoitoleikkauksia tehtäessä..

 

Puiden latvustuennat

Repeämisvaarassa olevien puiden haaroihin voidaan asentaa latvustuenta. Latvustuennalla pyritään ennaltaehäisemään turvallisuusriskejä sekä säilyttämään puulle ominainen muoto. Parhaillaan tuennan avulla vuodaan välttyä puun kaatamiselta. Latvustuentavyöt asennetaan kiipeillen tai nostinta apuna käyttäen.

 

Puiden kuntokartoitukset

Puiden kuntokartoitus on pääasiassa silmämääräistä puiden ja niiden kasvuympäristön arvioimista, tautien ja tuholaisten tunnistamista sekä riskien arvioimista. Ammattilaisen tekemässä puiden kuntokartoituksessa selvitetään näitä riskitekijöitä ja ehdotetaan toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Apuvälineinä kunnon arvioimisessa käytetään mikroporaa ja ultraäänilaitetta.

Ammattilaisen tekemä puiden kuntokartoitus voi vapauttaa taloyhtiön tai yksityisen henkilön puun aiheuttaman vahingon sattuessa korvausvastuusta, jos puusta ei ole kuntokartoituksen yhteydessä löytynyt merkittävää rakenteellista vikaa.

 

Työmme oikeuttaa kotitalousvähennykseen

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä Verohallinnon internetsivuilta.Annamme mielellämme lisätietoja arboristin suorittamista töistä

sekä muista yrityksemme palveluista.

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme lisää.